Garden FB

Biodesign Pools FB

Oświadczenie

Informujemy, że pan Arkadiusz S. nie jest już pracownikiem P.H.U. Garden. Jego działania nie są w żaden sposób związane z naszą firmą i wszelkie działania podjęte przez pana Arkadiusz nie obciążają P.H.U. Garden. Powoływanie się na naszą firmę jest daleko idącym nadużyciem, dlatego chcemy jasno oświadczyć, że nie jesteśmy już związani z panem Arkadiuszem.

Z poważaniem,

P.H.U. Garden Marek Ignatowicz

Projekt unijny

P.H.U „Garden” realizuje projekt pn. „Udoskonalenie ekologicznej technologii budowy niecek basenowych przy wykorzystaniu materiałów polimerowych oraz wodoodpornych membran w przedsiębiorstwie P.H.U Garden” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Celem projektu jest znaczące udoskonalenie istniejącej już technologii budowy basenów.
Efektem końcowym będzie powstanie produktu innowacyjnego w skali kraju na podstawie pierwotnej technologii, z którego zostaną wyeliminowane dotychczasowe wady.
Wartość projektu : 466 133,10 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 322 124,50 PLN

Ferie Zimowe 2020

 

Informujemy, że w dniach

od 25.01 2020 r. do 1.02.2020 r. Sklep będzie nieczynny.

Przepraszamy za utrudnienia, zapraszamy od poniedziałku 3.02.2020 r.

Szanowni klienci

W następujących dniach sklep będzie nieczynny;

 9.11.2019– sobota

16.11.2019– sobota

23.11.2019– sobota

Za utrudnienia przepraszamy

Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na szkolenie

Ferie zimowe 2019

Informujemy, że w dniach 21.01 – 26.01.2019r. sklep firmowy będzie nieczynny.

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku 28.01.2019r.

 

Ferie zimowe 2018

Informujemy, że w dniach 22-27 stycznia 2018 r. firma Garden będzie nieczynna.
Na Państwa maile będziemy odpowiadać zaraz po naszym powrocie.

Nasze realizacje