Garden FB
Biodesign Pools FB

Paulina

Projekt unijny

P.H.U „Garden” realizuje projekt pn. „Udoskonalenie ekologicznej technologii budowy niecek basenowych przy wykorzystaniu materiałów polimerowych oraz wodoodpornych membran w przedsiębiorstwie P.H.U Garden” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Celem projektu jest znaczące udoskonalenie istniejącej już technologii budowy basenów.
Efektem końcowym będzie powstanie produktu innowacyjnego w skali kraju na podstawie pierwotnej technologii, z którego zostaną wyeliminowane dotychczasowe wady.
Wartość projektu : 466 133,10 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 322 124,50 PLN

Ferie Zimowe 2020

 

Informujemy, że w dniach

od 25.01 2020 r. do 1.02.2020 r. Sklep będzie nieczynny.

Przepraszamy za utrudnienia, zapraszamy od poniedziałku 3.02.2020 r.

Szanowni klienci

W następujących dniach sklep będzie nieczynny;

 9.11.2019– sobota

16.11.2019– sobota

23.11.2019– sobota

Za utrudnienia przepraszamy

Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na szkolenie

Ferie zimowe 2019

Informujemy, że w dniach 21.01 – 26.01.2019r. sklep firmowy będzie nieczynny.

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku 28.01.2019r.

 

Nasze realizacje