Garden FB
Biodesign Pools FB

Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego

Firma P.H.U Garden Marek Ignatowicz informuje, iż zostało rozstrzygnięte postępowanie ofertowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym  z dnia 16.10.2017r. w ramach projektu pt. „ Wzrost konkurencyjności firmy P.H.U. Garden poprzez wprowadzenie na lokalny rynek innowacyjnych produktów lub usług.

Wyniki postępowania ofertowego

Pobierz plik:

Informacja o wyniku postępowania

 

Nasze realizacje