Garden FB
Biodesign Pools FB

Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego – bon na innowacje

Firma P.H.U Garden Marek Ignatowicz informuje, iż zostało rozstrzygnięte postępowanie ofertowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na znaczącym udoskonaleniu dotychczasowej ekologicznej technologii budowy niecek basenowych BIODESIGN POOLS w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

 

Wyniki postępowania ofertowego

Pobierz plik:

Informacja o wyniku postępowania

Nasze realizacje