Garden FB
Biodesign Pools FB

Ramiona zraszające

Ramiona zraszające do upraw polowych

Ramiona zraszające pozwalają na podlewanie z bardzo dużą dokładnością. Umożliwiają precyzyjne dostarczenie do roślin określonej dawki wody, a przy tym oszczędne gospodarowanie jej zasobami. Jest to idealne rozwiązanie dla szkółek roślin ozdobnych, a także producentów sadzonek kwiatów, rozsady warzyw i trawy rolowanej. Szeroki wybór wymiarów i opcji wyposażenia pozwala zaprojektować i wykonać deszczownię „na miarę”, a tym samym zaspokoić indywidualne życzenia klienta.

 

Konstrukcja
Konstrukcja nośna ramion wykonana jest w formie kratownicy z solidnych elementów stalowych galwanizowanych na gorąco. Rury konstrukcyjne służą jednocześnie do przesyłu wody. System linek naciągowych zapewnia właściwą sztywność i zbalansowanie całej deszczowni, co pozwala na stabilną jazdę urządzenia. Na wybranej stronie ramienia instalowane jest koło podporowe (opcjonalnie po dwóch stronach,
w zależności od wielkości i typu urządzenia). Konstrukcja kratowa oparta jest na mocnej podstawie stanowiącej jednostkę napędową wyposażoną w przekładnię i silnik elektryczny.

ramiona polowe_1

Podstawowe wymiary
• Standardowa wysokość konstrukcji: 0.7 m, 1.2 m, 1.5 m.
• Szerokość konstrukcji: od 12 m do 50 m.
• Maksymalna długość pola obsługiwanego przez jedno ramię: do 200 m.
• Szerokość pasa pod tor jazdy: 1.2 m.

 

Napęd
• Przekładnia pozwalająca na uzyskanie prędkości jazdy w zakresie 1.5 – 25 m/min.
• Możliwość wykonania napędu poprzez silnik z przetwornicą częstotliwości.
• Wózek napędowy posiada specjalne deflektory zapewniające dobre układanie węża i przewodu elektrycznego w czasie pracy urządzenia.
• Zasilanie elektryczne 3x400V i zasilanie wodne (średnica rury min. 1,5”) standardowo doprowadzone są do środka pola. Dla krótszych kwater polowych można opracować układ zasilania ze skraju pola.

 

Tor jazdy
• Szyna jezdna wykonana z rury stalowej 1” ułożonej na ustabilizowanym podłożu.
• Różne sposoby mocowania, zależnie od rodzaju podłoża i wielkości ramienia.
• Maksymalny spadek wzdłużny 2 %.
• Konieczny wolny od roślin pas w linii jazdy koła podporowego.

 

Dysze zraszające
W zależności od rodzaju produkcji i wymagań uprawy co do sposobu nawadniania, możliwe jest zastosowanie wielu różnych urządzeń nawadniających. Na jednym ramieniu może być zainstalowanych kilka różnych systemów z możliwością ich odłączania poprzez zawory ręczne. Najczęściej stosowane są dysze płaskostrumieniowe do nawadniania oraz drobnokropliste dysze płaskostrumieniowe do oprysków. W razie potrzeby możliwe jest wyposażenie urządzenia w wylewki lub inny rodzaj końcówek do dystrybucji.
Dysze nawadniające montowane są w segmentach o standardowej szerokości 3 m. Każdy segment zasilany jest z rury głównej niezależnie, dodatkowo posiada zawór kulowy umożliwiający wyłączenie danego segmentu z użytkowania.

 

Sterowanie pracą urządzenia
Deszczownia wyposażona jest w panel sterujący montowany na ramieniu, zawierający następujące elementy:
• Przełącznik wyboru prędkości jazdy.
• 4-pozycyjny przełącznik trybu pracy.
– pojedynczy przejazd
– przejazd tam i z powrotem
– przejazdy non-stop
– przejazd na podstawie sygnału zewnętrznego (opcja dodatkowa)
• Wyłącznik bezpieczeństwa.
Opcjonalnie na wyposażeniu ramienia może znaleźć się sterownik umożliwiający zaprogramowanie automatycznych startów czasowych, a także układ z czujnikami pozwalającymi na odcinanie nawadniania na wybranym odcinku, dla obydwu stron ramienia lub dla każdej strony z osobna.

 

Dozowanie preparatów płynnych
Ramię zraszające w większości przypadków wyposaża się w dozownik proporcjonalny do nawozów. Umożliwia on podawanie poprzez dysze zraszające środków ochrony roślin, ewentualnie płynnych nawozów dolistnych. Wybór modelu dozownika uwarunkowany jest liczbą i wydajnością dysz zamontowanych na ramieniu. Dodatkowo, pod dozownikiem montowana jest podstawa umożliwiająca ustawienie pojemnika z roztworem dozowanego czynnika.
Stosowanie ramion zraszających przynosi wymierne efekty na każdym etapie produkcji sadzonek roślin ozdobnych i warzywnych. Poprzez regulację prędkości przejazdu i wybór odpowiedniego zestawu dysz łatwo podać odpowiednią dawkę wody, a regulacja wysokości dysz pozwala na obsługę roślin o różnej wysokości.
Wszystko to sprawia, że wybór ramion zraszających to naprawdę dobre rozwiązanie.

 

 

Ramiona zraszające do upraw pod osłonami

 

Ramiona zraszające zapewniają bardzo dużą dokładność podlewania. Umożliwia to oszczędne gospodarowanie wodą. Bogaty wybór urządzeń opcjonalnych pozwala na zaprojektowanie i wykonanie deszczowni ściśle odpowiadającej wymaganiom danej uprawy. W zależności od rodzaju produkcji ogrodniczej i oczekiwań dotyczących sposobu nawadniania możliwe jest zastosowanie różnych rodzajów rur nawadniających i kilku typów dysz zraszających. Konstrukcja ramion wykonana jest z trwałych, sprawdzonych w warunkach szklarniowych materiałów. Elementy stalowe zabezpieczane są przed korozją poprzez galwanizowanie na gorąco. Belka ramienia wykonana jest z profili aluminiowych. Możliwa jest skokowa regulacja wysokości jej usytuowania nad uprawą.

 

Ramię może być wykorzystywane także do nawożenia uprawy. W tym celu stosowany jest dozownik proporcjonalny, mocowany na stałe na ramieniu zraszającym i podłączany do zasilania wodnego na czas wykonywania zabiegu. Pod dozownikiem zainstalowana jest podstawka, na której umieszcza się pojemnik z dozowanym preparatem.

ramiona szklarniowe

Jednostka napędowa posiada unikalną konstrukcję wykorzystującą przesył mocy poprzez pasek zębaty. Zastosowany silnik zasilany jest prądem stałym o napięciu 24 V i dzięki przetwornicy częstotliwości posiada płynną regulację obrotów. Prędkość przesuwu ramienia można ustawić w zakresie od 1 do 23 m/min. Silnik porusza się po zamocowanej do konstrukcji obiektu szynie jezdnej, na której końcach zainstalowane są blokady mechaniczne zabezpieczające jednostkę napędową przed zsunięciem się z toru. W wyposażeniu znajdują się również wyłączniki magnetyczne odłączające silnik lub zmieniające kierunek jego ruchu.

 

Panel kontrolny urządzenia zabudowany jest w hermetycznej obudowie i umieszczony na ramieniu. Na pulpicie znajduje się przełącznik wyboru prędkości jazdy, przycisk rozpoczęcia pracy oraz przyciski umożliwiające ustawienie żądanego trybu pracy.

Standardowo dostępne są następujące tryby pracy:

  • przejazd w jedną stronę,
  • przejazd w obie strony.

 

Dodatkowo niezależnie sterowany jest zawór wodny. Umożliwia to przejazd ramienia w jedną stronę z nawadnianiem, a powrót bez nawadniania. Możliwe jest również ręczne wyłączenie nawadniania w dowolnym momencie pracy urządzenia. Opcjonalną funkcją jest możliwość ustawienia opóźnienia rozpoczęcia przejazdu ramienia w stosunku do uruchomienia zaworu wodnego. Ta cecha pozwala na wcześniejsze wypełnienie rur zasilających i urządzeń nawadniających wodą i w ten sposób rozpoczęcie nawadniania po uzyskaniu optymalnych parametrów pracy.

 

Ramię można wyposażyć także w panel pomocniczy, który zazwyczaj instaluje się na ścianie szczytowej obiektu.

Aby zabezpieczyć urządzenie przed uszkodzeniem, montuje się wyłącznik bezpieczeństwa. Jest to specjalny mechanizm odłączający zasilanie silnika w przypadku natrafienia na przeszkodę uniemożliwiającą dalszą jazdę.

 

Ramię może być wyposażone w następujące, niezależne systemy zraszające:

  • Dysze płaskostrumieniowe lub stożkowe służące do podlewania roślin, mocowane są na rurze PCV z zaworami ręcznymi umożliwiającymi niezależne odłączenie lewej i prawej strony ramienia.
  • Dysze brzegowe instalowane są na specjalnych przegubach pozwalających na ustawianie ich pod dowolnym kątem, służą do precyzyjnego dolewania obszarów wzdłuż ścian bocznych. Każda dysza posiada ręczny zawór odcinający.
  • Dysze do oprysków mocowane są na rurze PCV z zaworami ręcznymi umożliwiającymi niezależne odłączenie lewej i prawej strony ramienia. Są one wykorzystywane do prowadzenia zabiegów ochrony roślin i nawożenia, ale również do podnoszenia wilgotności oraz schładzania powietrza.

 

Ramię zraszające typu I

Zasilanie wodne ramienia typu I realizowane jest na pomocą elastycznego węża zbrojonego. Punkt przyłączeniowy znajduje się zawsze przy jednej ze ścian szczytowych obiektu. Przewody zasilające, zarówno wodny jak i elektryczny, mocowane są na specjalnych uchwytach, które zazwyczaj poruszają się we wspólnej szynie jezdnej z silnikiem napędowym. Podczas jazdy w stronę punktu przyłączeniowego przesuwają się one przed silnikiem, co powoduje powstanie niewielkiego obszaru przy ścianie szczytowej, który wyłączony jest z nawadniania. Jeśli ramię musi dojeżdżać do samej ściany, instaluje się drugą, równoległą szynę przeznaczoną wyłącznie do prowadzenia uchwytów przewodu wodnego i elektrycznego. W takim przypadku uchwyty nie blokują możliwości dojazdu silnika do końca toru jazdy.

Na tor jazdy stosuje się szyny o przekroju C mocowane do konstrukcji szklarni lub tunelu foliowego za pomocą

specjalnych uchwytów. Ramię wyposażone jest także w stabilizator, który zapewnia poziome ustawienie belki w czasie przesuwania się wzdłuż szklarni, czy tunelu. Na końcu stabilizatora umieszczona jest szeroka rolka przesuwająca się w trakcie jazdy po rurce stalowej, rzadziej po drucie rozpiętym równolegle do toru jazdy.

Ramię typu I stosowane jest w obiektach o długości nie przekraczającej 110 m.

 

Ramię zraszające typu II

Ramię typu II zasilane jest rurą PE prowadzoną na specjalnym wózku, który porusza się po dwóch równolegle zainstalowanych szynach o przekroju C. Taka postać toru jazdy umożliwia zastosowanie nieco innych rozwiązań konstrukcyjnych samej belki i pozwala zrezygnować ze stosowania stabilizatora. Unika się również problemu z dojazdem ramienia do ściany szczytowej, jak to ma miejsce w przypadku toru jazdy wykonanego z pojedynczej szyny przy ramieniu typu I. Kabel elektryczny umieszczony jest wewnątrz rury wodnej PE, więc nie wymaga on stosowania jakichkolwiek dodatkowych uchwytów.

Konstrukcja typu II cechuje się większą stabilnością i pozwala na stosowanie w obiektach szerokich i o większej długości (aż do 200 m).

Nasze realizacje