Garden FB
Biodesign Pools FB

Deszczownie

Firma GARDEN zajmuję się wszystkimi rodzajami systemów nawadniania, w tym deszczowniami. W zakres naszych usług wchodzi pełna oferta, od zrobienia projektów, przedmiarów, kosztorysów, aż do dostarczenia potrzebnych elementów systemu i wykonania instalacji łącznie z budową przepompowni.

Wieloletnie doświadczenie w tej branży pozwoliło nam opracować najwyższe standardy świadczonych usług. Korzystamy tylko ze sprawdzonych dostawców i urządzeń bardzo dobrej jakości, m.in. takich renomowanych producentów jak: Rain Bird, Perrot, Wilo, Grundfos, Hawle, Gamrat, Łukomet. Nasze deszczownie już od wielu lat pracują na różnych szkółkach leśnych w nadleśnictwach całego kraju, plantacjach prywatnych i innych inwestycjach.

Deszczownia – to szczególny przypadek systemów nawadniających. Deszczownie rozpylając wodę w postaci sztucznego deszczu, służą do powierzchniowego nawadniania dużych powierzchni. Głównie stosuje się je do nawadniania szkółek leśnych, upraw polowych i warzywnych, sadów, winnic, łąk itp. Deszczownie wykorzystuje się także do zapobiegania uszkodzeniom roślin przez wiosenne lub jesienne przymrozki. System deszczujący składa się z pompowni, sieci rurociągów rozprowadzających wodę oraz odpowiednich zestawów zraszaczy pracujących pod ciśnieniem.

Rodzaje deszczowni:

 • stałe, posiadające ruchome tylko zraszacze,
 • półstałe, ze stałymi rurociągami głównymi a przenośnymi rurociągami bocznymi i zraszaczami,
 • przenośne, posiadające przewoźną pompę i przetaczane lub przesuwane rurociągi.

System deszczowania jest najlepszym rozwiązaniem do automatycznego nawadniania na dużych kompleksach gleb. Zapewnia najoszczędniejsze dawkowanie wody i równomierne jej rozmieszczenie na powierzchni pola, czy szkółki. Dodatkowym atutem jest fakt, że  nie występują tu straty powierzchni na sieć rowów doprowadzających i odprowadzających wodę, oraz nie ma kosztownych prace związanych z wyrównaniem terenu, wymaganym przy innych systemach. Dość wysokie ceny urządzeń, szybko się zwracają dzięki taniej eksploatacji w porównaniu z innymi rozwiązaniami. Deszczownie mogą także równocześnie z wodą rozprowadzać nawozy mineralne i naturalne. Stosowane są do ochronnego deszczowania upraw, sadów, szkółek leśnych przed przymrozkami., natomiast np.: w sadownictwie wykorzystuje się nawadnianie barwiące, polegające na  kilkuminutowym zraszaniu jabłoni, w czasie największego nasłonecznienia przez kilka kolejnych dni, by nadać owocom intensywnych kolorów.

Deszczowanie może spełniać następujące funkcje;

 • przedsiewne lub posiewne – w celu ułatwienia wschodów roślin lub ukorzenienia się sadzonek,
 • nawożące pogłównie – podczas wegetacji roślin,
 • ochronne – przed przymrozkami lub w celu zwalczania chwastów, chorób lub szkodników,
 • produkcyjne – w okresach krytycznych gospodarki wodnej roślin w celu zwiększenia plonów i zapobiegania klęsce posuch,
 • uprawowe – w celu ułatwienia wykonania orek i in. uprawek oraz zbiorów,
 • retencyjne – w okresie pozawegetacyjnym w celu zwiększenia zapasów wodnych w glebie.


Deszczownia – to szczególny przypadek systemów nawadniających. Deszczownie rozpylając wodę w postaci sztucznego deszczu, służą do powierzchniowego nawadniania dużych powierzchni. Głównie stosuje się je do nawadniania szkółek leśnych, upraw polowych i warzywnych, sadów, winnic, łąk itp. Deszczownie wykorzystuje się także do zapobiegania uszkodzeniom roślin przez wiosenne lub jesienne przymrozki. System deszczujący składa się z pompowni, sieci rurociągów rozprowadzających wodę oraz odpowiednich zestawów zraszaczy pracujących pod ciśnieniem.

Rodzaje deszczowni:

 • stałe, posiadające ruchome tylko zraszacze,
 • półstałe, ze stałymi rurociągami głównymi a przenośnymi rurociągami bocznymi i zraszaczami,
 • przenośne, posiadające przewoźną pompę i przetaczane lub przesuwane rurociągi.

System deszczowania jest najlepszym rozwiązaniem do automatycznego nawadniania na dużych kompleksach gleb. Zapewnia najoszczędniejsze dawkowanie wody i równomierne jej rozmieszczenie na powierzchni pola, czy szkółki. Dodatkowym atutem jest fakt, że nie występują tu straty powierzchni na sieć rowów doprowadzających i odprowadzających wodę, oraz nie ma kosztownych prace związanych z wyrównaniem terenu, wymaganym przy innych systemach. Dość wysokie ceny urządzeń, szybko się zwracają dzięki taniej eksploatacji w porównaniu z innymi rozwiązaniami. Deszczownie mogą także równocześnie z wodą rozprowadzać nawozy mineralne i naturalne. Stosowane są do ochronnego deszczowania upraw, sadów, szkółek leśnych przed przymrozkami., natomiast np.: w sadownictwie wykorzystuje się nawadnianie barwiące, polegające na kilkuminutowym zraszaniu jabłoni, w czasie największego nasłonecznienia przez kilka kolejnych dni, by nadać owocom intensywnych kolorów.

Deszczowanie może spełniać następujące funkcje;

 • przedsiewne lub posiewne – w celu ułatwienia wschodów roślin lub ukorzenienia się sadzonek,
 • nawożące pogłównie – podczas wegetacji roślin,
 • ochronne – przed przymrozkami lub w celu zwalczania chwastów, chorób lub szkodników,
 • produkcyjne – w okresach krytycznych gospodarki wodnej roślin w celu zwiększenia plonów i zapobiegania klęsce posuch,
 • uprawowe – w celu ułatwienia wykonania orek i in. uprawek oraz zbiorów,
 • retencyjne – w okresie pozawegetacyjnym w celu zwiększenia zapasów wodnych w glebie.
Nasze realizacje