Garden FB
Biodesign Pools FB

Rodzaje nawadniania

Nawadnianie zraszaczami

Główne zastosowanie zraszaczy to boiska, trawniki, zieleńce, skwery publiczne, trawiaste partiach ogrodu itp. Oprócz nawadniania, tego typu tereny należy regularnie kosić i wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, aby zachować estetyczny wygląd. Dlatego też do nawodnień trawników najlepiej sprawdzają się zraszacze wynurzalne.

Charakteryzują się one tym, że podczas podlewania wysuwa się głowica zraszacza, a po skończonej pracy chowa się w obudowie umieszczonej w gruncie, w związku z czym zraszacze nie przeszkadzają w pracach pielęgnacyjnych oraz nie szpecą architektury krajobrazu. Ze względu na zróżnicowanie kształtów i wymiarów miejsc do podlewania w naszej  dystrybucji posiadamy szeroką gamę zraszaczy o różnych wydatkach i zasięgach działania. Proponujemy Państwu zraszacze o wydajności od 0,10 do 17,0 m3/h i promieniu zraszania od 0,9 do 35 m. Zraszacze pracują już przy ciśnieniu od 2 do 8 atm. w zależności od typu zraszacza. Zraszacze dzielą się na statyczne (sektorowe) i obrotowe (pełnoobrotowe), a te ostatnie dzielą się jeszcze na turbinowe i młoteczkowe. W terenie o zróżnicowanej rzeźbie do zraszaczy stosuje się specjalne zawory stopowe, zatrzymujące wypływ wody ze zraszacza po zakończeniu nawadniania.

Zraszacze są końcowymi punktami rozbioru wody instalacji nawadniających. Możemy je podzielić na statyczne i obrotowe.

W grupie zraszaczy statycznych znajdują się zraszacze o małych zasięgach (1,2 – 5,5 m) i niskich ciśnieniach roboczych (1 – 3 atm.). Cechują się tym, że cała powierzchnia objęta zakresem działania zraszacza nawadniana jest jednocześnie. Wydatek wody jest zróżnicowany i waha się w granicach od 0,1 do 1,25 m3/h.

Zraszacze obrotowe ze względu na konstrukcję możemy podzielić na młoteczkowe i turbinowe. Promień zraszania dla zraszaczy obrotowych wynosi 5 – 35 m, wydatek wody 0,2 – 17,0 m3/h, a ciśnienie robocze 1,5 – 8 atm.

Większość modeli zraszaczy statycznych i obrotowych posiada możliwość regulacji zasięgu zraszania i wydatku wody poprzez wymianę dyszy.

Ze względu na zakres działania zraszacze obrotowe mogą pracować jako pełnoobrotowe lub w wybranym sektorze. Zraszacze statyczne posiadają płynną regulację zakresu działania lub są wyposażone we wkładki o zakresie działania 90°, 180°, 270° i 360°, a także w kształcie prostokąta.

Nawadnianie mikrozraszaczami

Mikrozraszanie jest idealnym systemem do podlewania rabatek i skalników lub niewielkich obszarów. Mikrozraszacze to system zunifikowanych i wzajemnie wymiennych elementów, pozwalających na tworzenie całej gamy zestawów w zależności od potrzeb. System posiada wymienne dysze i wkładki rozpryskowe oraz unikalne połączenia bagnetowe, które ułatwiają użytkowanie i ewentualne zmiany. Mikrozraszanie nie wymaga dużego zakresu ciśnień roboczych oraz ma małe zużycie wody, dzięki czemu można stosować je prawie w każdych warunkach.

Do prawidłowej pracy mikrozraszaczy przez długi czas, potrzebna jest czysta woda dostarczana do instalacji, z powodu małych średnic dysz i ryzyka zapchania przez zanieczyszczenia znajdujące się w zwykłej wodzie. Do oczyszczania wody należy zastosować odpowiednie filtry dyskowe.

Mikrozraszacze składają się z głowicy nakładanej na szpilkę wbitą
w podłoże, w której umieszczamy wkładkę zraszającą i dyszę, oraz wężyka połączeniowego zakończonego końcówkami bagnetowymi. Średnica zraszania zawiera się w granicach 2 – 11 m i jest uzależniona od wielkości dyszy i rodzaju wkładki rozpryskowej oraz ciśnienia roboczego.

Niewątpliwą zaletą tego systemu (docenianą zwłaszcza przez instalatorów) jest szybki i prosty montaż możliwy do wykonania prawie bez użycia narzędzi.

Nawadnianie liniami kroplującymi i kroplownikami indywidualnymi

Nawodnienie kroplowe wykorzystujemy przede wszystkim do podlewania żywopłotów, drzew, krzewów ozdobnych itp. Nawadnianie kroplowe polega na dostarczaniu do strefy korzeniowej roślin małych równomiernych dawek wody. Emitery umieszczone są na powierzchni ziemi lub ukryte pod cieniutką warstwą gruntu lub kory i usytuowane w pobliżu konkretnej rośliny. Wypływająca z emiterów woda zwilża określoną objętość gleby (zależnie od jej rodzaju) rozchodząc się we wszystkich kierunkach. Nawodnienia kroplowe, w zależności od nasadzeń, stosuje  się w dwóch wariantach:
– system nawadniania liniami kroplującymi,
– system nawadniania kroplownikami indywidualnymi.
Możliwe jest także łączenie obu systemów w celu uzyskania optymalnego podlewania.

System nawadniania liniami kroplującymi

Jest to system oparty na rurach polietylenowych z zatopionymi wewnątrz kroplownikami. Używany głównie do podlewania żywopłotów i gęstych nasadzeń, np.: krzewów owocowych.

Wyróżniamy linie z kompensacją lub bez kompensacji ciśnienia.

Linie bez kompensacji ciśnienia posiadają rozstawę kroplowników co 33, 50 i 75 cm i nominalny wydatek z kroplownika 2 l/h przy ciśnieniu roboczym 1 atm.

Linie z kompensacją ciśnienia mają głównie zastosowanie na terenach o zróżnicowanej rzeźbie oraz wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba stosowania długich ciągów. Kompensacja ciśnienia pozwala ponadto na uzyskanie równomiernego wydatku wody na całej długości linii. Rozstawa kroplowników wynosi 33, 50 i 75 cm, a wydatek
z kroplownika 1,6 lub 2,1 l/h.

System nawadniania kroplownikami indywidualnymi

Kroplowniki indywidualne stosuje się do nawadniania drzew i krzewów rosnących w nieregularnych odstępach.

Kroplowniki indywidualne – dostępne są w wersjach z wydatkiem wody 2, 4 i 8 l/h. Umieszczane są na rurze polietylenowej w dowolnej rozstawie. Z jednego kroplownika można dostarczać wodę bezpośrednio do dwóch lub czterech roślin poprzez zastosowanie głowic rozdzielających. Głowica wraz z kompletem wężyków i emiterów tworzy zestaw nazywany dwójnikiem lub czwórnikiem kompletnym

Nawadnianie kroplowe charakteryzuje się oszczędnym zużyciem wody i ograniczeniem strat na parowanie i przesiąki, oraz zmniejszeniem ryzyka chorób roślin. Stosowanie tych systemów wymaga czystej wody pozbawionej zanieczyszczeń, które mogą zatykać kroplowniki. Dobrze jest przeprowadzić badania składu chemicznego wody przez zainstalowaniem nawadniania kroplowego, w celu dobrania odpowiedniej filtracji.

Nasze realizacje