Garden FB
Biodesign Pools FB

Elementy systemów

Rury

Jednym z najważniejszych elementów systemu nawadniającego są rury, którymi rozprowadzana jest woda do zraszaczy, mikrozraszaczy, linii kroplujących i kroplowników. Są one najczęściej wykonane z polietylenu (PE), ze względu na duże zalety tego materiału: są lekkie, elastyczne, niełamliwe i nie pękają w ujemnych temperaturach, nie ulegają korozji chemicznej i biologicznej, długie odcinki zmniejszają liczbę połączeń, dobra wytrzymałość na rozciąganie, małe opory przepływu, wytrzymałość na długotrwałe naprężenia (przewidywana żywotność ok. 50 lat), są odporne na działanie promieni UV, nie zmieniają właściwości mediów.

Złączki i kształtki połączeniowe

Kolejnym ważnym elementem systemów nawadniających są różnego rodzaju złączki i kształtki połączeniowe.

Połączeń mechanicznych rur dokonuje się za pomocą złączek wciskanych lub skręcanych wykonanych z tworzyw sztucznych. Złączki wciskane stosuje się głównie w instalacjach z niskim ciśnieniem roboczym (do 4 atm.) i z rurami PE o małych średnicach (do Ø 32 mm). W przypadku większych średnic lub instalacji pracujących przy większych ciśnieniach stosuje się na ogół złączki skręcane (zaciskowe). Szczelność połączenia zapewnia uszczelka typu O-ring, natomiast specjalny pierścień zaciskowy uniemożliwia wysunięcie się rury ze złączki. Tego typu połączenie jest rozłączalne, a złączkę można wykorzystywać wielokrotnie. Do połączeń elementów gwintowanych stosowane są kształtki połączeniowe wykonane z tworzywa. Gwinty kształtek oznaczane są literami M (GZ) lub F (GW), co oznacza: M (male) – gwint zewnętrzny, F (female) – gwint wewnętrzny. Przy połączeniach gwintowanych należy stosować taśmę teflonową w celu zapewnienia szczelności instalacji.

Filtry

Do prawidłowej pracy instalacji nawadniającej wymagana jest stosunkowo czysta woda, wolna od zanieczyszczeń mechanicznych
i biologicznych, zawiesin oraz nierozpuszczalnych związków żelaza, manganu i wapnia. Ze względu na możliwość zatykania końcowych elementów instalacji – mikrozraszaczy,  kroplowników i linii kropkujących, które mają dysze i kanaliki o małych przekrojach, przez przypadkowe drobiny mechaniczne (np.: piasek), system należy wyposażyć w filtr.

Jednym z najczęściej stosowanych urządzeń są filtry dyskowe. Są one wykonane z tworzyw sztucznych, mają dużą odporność na działanie substancji chemicznych i wytrzymałość mechaniczną (do 10 atm.). Wodę filtrują specjalne wkłady zapewniające różne stopnie filtracji. Wkłady można wymieniać i należy też regularnie czyścić, przepłukując je strumieniem czystej wody pod ciśnieniem.

Zawory

Sterowanie nawodnieniem może być ręczne lub automatyczne. Sterowanie ręczne odbywa się poprzez zawory kulowe, których wielkość dobiera się w zależności od wymaganego przepływu wody.

Przy sterowaniu automatycznym elementami załączającymi nawodnienie są zawory elektromagnetyczne. Wysoka jakość i parametry pracy zaworów występujących w naszej ofercie wynikają z zastosowania najnowszych rozwiązań technicznych i hydraulicznych.

Elektrozawory te posiadają m.in. wysokie dopuszczalne natężenia przepływu i małe straty ciśnienia, szeroki zakres ciśnień roboczych. Większość modeli posiada ręczny regulator przepływu pozwalający na sterowanie objętością przepływającej wody.

Sterowniki

Są to urządzenia współpracujące z zaworami elektromagnetycznymi. Pozwalają na automatyczne sterowanie procesem nawadniania. Posiadają możliwość ręcznego uruchomienia systemu lub dowolnego zaworu
w dowolnym momencie. Mogą obsługiwać od kilku do kilkunastu sekcji. Sterowniki posiadają niezależne lub sekwencyjne programowanie zaworów. W zależności od typu sterowniki posiadają do kilku niezależnych programów nawadniania i kilku startów dziennie dla każdego zaworu. Czas nawadniania może wynosić od 1 min. do kilku godzin.

Wyłącznik nawadniania (czujnik deszczu)

Wyłącznik nawadniania jest urządzeniem współpracującym ze sterownikiem i zaworami elektromagnetycznymi. Dzięki niemu możemy uniknąć zbędnego nawadniania w trakcie opadów deszczu. Po przekroczeniu nastawionej wielkości opadu wyłącznik przerywa obwód elektryczny i realizacja programu zostaje zawieszona do czasu odparowania wody.

Nasze realizacje